Тероризам и насилен екстремизам

Мораме да живееме со мислата дека во следните сто години ќе има мир, но и да бидеме подготвени дека војната ќе започне утре. Оваа фраза има заеднички именител со тероризмот, предизвикувајќи страв и лична несигурност кај граѓаните, што всушност претставува нејзина непосредна цел.

По терористичките напади во изминатите дваесет години, светот не може да живее мирно, без да се грижи за неговата безбедност во иднината. Освен другите безбедносни проблеми, светот се соочува со „новата нормалност“ отелотворена во закана од тероризам и терористички напад.

Тероризмот се разви во последните децении и стана суштинска закана за меѓународната безбедност. Неговата сложеност предизвика конфузија и го одразуваше несогласувањето на експертите во однос на нејзината дефиниција. Проблемот дополнително се зголемува во ситуацијата кога поединецот, кој за еден сегмент на општеството се смета за терорист, станува идол или симбол на борец за слобода во другиот сегмент на општеството, со што проблемот остава нерешен и дополнително искомпликуван. Но, ако сакаме да го решиме овој проблем, мора да ги прифатиме анахронистичките начини на размислување и парадигмите. Како што споменавме, овој проблем е сложен и бара мултидисциплинарен и сеопфатен пристап.

Екстремизмот на насилство е употреба на насилство, во согласност со идеолошка определба за постигнување политички, религиозни или социјални цели. Мерките на ПВЕ имаат за цел да создадат средина каде луѓето ќе можат да го контролираат сопствениот живот, ослободени од манипулации со насилство, пропаганда и говор на омраза. Насилниот екстремизам е фундаментален социјален проблем, кој повикува на социјални решенија каде сите се засегнати страни.

Додека младите жени и мажи во земјите-кориснички бараат можности да го инвестираат својот потенцијал, тие честопати се негативно погодени од сиромаштијата, маргинализацијата, невработеноста и недоволно вработувањето и честопати се сметаат дека немаат потребна писменост, способности и вештини за надминување на овие проблеми. Ова ги прави ранлива цел за вработување од насилни екстремистички групи кои ги искористуваат нивните фрустрации и ранливост. Парадоксално, потенцијалот, самодовербата и мотивацијата на младите да го променат светот на подобро, исто така, можат да имаат најсилно влијание против насилниот екстремизам.

C3I има проактивен пристап за спречување насилен екстремизам со ставање акцент на човековите права и отворена комуникација со цел да се спречи и да се бори против омразата и незнаењето што го разгорува насилниот екстремизам. Овозможувајќи им на младите жени и мажи да бидат креатори на промени во нивните заедници, Ц3И активно работи кон промовирање на разбирање, толеранција и мир.

C3I ги нуди следниве стручни / консултантски услуги од областа на компјутерската безбедност:

  • Организира и спроведува сертифицирани обуки, семинари, работилници, вежби и консултантски услуги;
  • Врши истражување на национално, регионално и глобално ниво;
  • Подготвува стручни мислења, препораки, упатства и прирачници;
  • Спроведува национални стратегии за CVE / CT и национална проценка на ризик на CVE / CT;
  • Создава и спроведува кампањи за подигнување на свеста за тероризам и насилен екстремизам.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *