Успешно реализирана обука/дискусија на теми: Препознавање и проверка на дезинформации, Сајбер безбедност – социјален инженеринг

 На ден 18.02.2021 година со времетраење од 18.00 до 19.40 часот, се реализираше обука/дискуција на теми:Препознавање и проверка на дезинформацииСајбер безбедност - социјален инженерингОбуките се дел од активностите подржани од Метаморфозис фондацијата и Тексоуп.Активноста се одржа на ZOOM платформата, и посетеноста постојано беше од 95 до 100 слушатели, колку впрочем беше и максимумот на самата платформа.Прва обука ја реализираше проф. д-р Методи Хаџи Јанев, кој е меѓународен експерт специјали...
More

Објавена студијата „Кон посигурна и побезбедна младина онлајн: Концепт на медиумска и информатичка писменост“

Студијата „Кон посигурна и побезбедна младина онлајн: Концепт на медиумска и информатичка писменост„ е заеднички производ на Иницијативата за сајбер и корпоративна безбедност и кризен менаџмент (C3I- Скопје) и Фондацијата Конрад Аденауер.  Студијата ги анализирала тековните трендови на употреба на информатичко-комуникациски технологии и апликациите за социјални медиуми од страна на македонската младина и врши нивна споредба со глобалните трендови. Истражувањето опфаќа анализа за тоа како информ...
More

Реализирана работилница со наслов „Кон поголема онлајн писменост кај младите во Република Северна Македонија“-дел од проектот спонзориран од Канцеларијата на Конрад Аденауер Штифтунг- Скопје

Денес 20.11.2020 година, претставниците од „Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративната безбедност и Кризен менаџмент - C3I во соработка со Канцеларијата на Конрад Аденауер Штифтунг виртуелно ја реализираа работилницата со наслов „Кон поголема онлајн писменост кај младите во Република Северна Mакедонија“, во која учествуваа преку 35 учесници – релвантните актери од доменот на јавниот и граѓанскиот сектор. Покрај останатото имаше претставници од Владата, Министератвото за образование и н...
More

Реализирана работилница-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам““

  На ден 02.09.2020 година, претставниците од C3I во соработка со ХОРИЗОН ЦИВИТАС, користејќи ја ЗООМ платформата, виртуелно ја реализираа работилницата-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам“  во која учествуваа преку 20 учесници - релвантните актери од доменот на јавниот и граѓанскиот сектор. Ова работилница се изведува по претходно потпишан договор со Харварад Т.Х. Чан Школата за Јавно Здравство (оригинално: „Harvard T.H. Chan School of Public ...
More

Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративнат безбедност и Кризен менаџмент – C3I дел од светската елита во глобалната иницијатива за евалуација на ефективноста во справување со насилниот екстремизам на локално рамниште

Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративна безбедност и Кризен менаџмент - C3I беше дел од работилницата која е продолжение на глобалната иницијатива за евалуација на ефективноста во справување со насилниот екстремизам на локално рамниште, предводена од тим на експерти од Школата за Јавно здравство при  Универзитетот „Харвард“, Департментот за домашна безбедност на САД, Институтот за идни студии од Шведска, а сето тоа поддржано од страна на НАТО Програмата Наука за мир и безбедност. Работи...
More

Претставници на C3I учествуваа на 38-от Регионален состанок на DPPI SEE, 16-17.04.2019, Тирана, Албанија

Една од првите активности што следеа по потпишаниот договор меѓу CIMA Research Foundation и C3Initiative за прибирање и обработка на податоци за seeKMS платформата http://seekms.dppi.info/, беше учество на 38. регионален состанок на DPPI SEE. За време на состанокот учесниците од C3I направија дополнителна координација со претставниците на CIMA, Programme for Disaster Risk Assessment and Mapping (IPA DRAM) and Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe (DPPI SEE)...
More