Справување со предизвиците за подобрување на свеста за сајбер безбедност

Автор: м-р Гоце Стеваноски Магистер на информатички науки - компјутерско инженерство, работи во областа на сајбер безбедност, компјутерски мрежи, телекомуникации и систем администрација, а воедно и член на C3I. Дијапазонот на закани во интернет просторот е огромен и нема тенденција на намалување. Новите технологии со нивната различност во структурата придонесуваат за континуирано појавување на нови ранливости, а со тоа и нови закани по приватноста, доверливите материјали и достапноста на с...
More

Случајот на Телеграм „Јавна соба“, предизвици и решенија

  Автор:  м-р Моника Качурова Магистер по телекомуникации, работи во областа на сајбер безбедност, компјутерски мрежи, телекомуникации, радио опрема и систем администрација, а воедно и член на C3I. „Не знаев што се случува и од каде доаѓа тоа. Се додека наредниот ден не добив скриншот од мојата слика, зашто таа слика не само што беше објавена во „Јавна соба“, туку е препраќана и на други места. Не знаев што да правам, испаничив, се преплашив, никогаш не сум доживеала такво нешт...
More

Јавни перцепции, главни играчи и теории на заговор поврзани со КОВИД-19 во Северна Македонија

 Автор: Илија ЏугумановГенерален секретар на Евро-Атлантскиот совет на Северна Македонија и претседател на YATA Северна Македонија. Двапати е избран за потпретседател за јавна дипломатија и комуникација на Здружението за млади атлантски договор (ЈАТА Интернешнл), Брисел, Белгија.2020 година, како година главно беше поврзана со случувањата од пандемијата со КОВИД - 19. Неизвесноста и глобалното влијание што го наметна КОВИД-19, ги оставија настрана повеќето тековни планови, реформи и проблеми што...
More

Краток преглед на регулативата на ЕУ во однос на онлајн дезинформации

 Автор: Биљана Петропулос дипломиран правник со искуство во невладиниот сектор и член на C3IДезинформацијата предизвикува бројни штетни општествени последици, како на пример: нарушување на безбедноста; подривање на изборниот систем и процес; поттикнување недоверба во институциите; но, од правен аспект таа претставува директно нарушување на слободата на мислење и изразување - основно право втемелено во Повелбата за темелните права на Европската унија (Charter of Fundamental Rights of the European...
More

Краток преглед на правните аспекти и политиките во поглед на регулирањето на дезинформациите во Северна Македонија

Автор: доцeнт д-р Весна Попоска Универзитетски професор и независен аналитичарКонцептуалната поставеност на дезинформациите и лажните вести опфаќа прилично широк и развиен дијапазон. Иако македонскиот нормативен систем нема усвоена дефиниција за оваа појава, постои генералем консензус околу оперативното значење на терминот, која повеќе или помалку се поклопува со  дефиницијата од речникот Кембриџ: невистинити информации кои се шират со намера да ги наведат луѓето да веруваат во невистини.Иако  ...
More

Влијанието на 5G дезинформациите за време на КОВИД-19 кризата

 Автор: доцент д-р Томислав ШуминоскиДоцент на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ), при УКИМ - Скопје. Докторирал на напредни механизми за квалитет на сервис во 5G мрежи. Toj e IEEE Senior Member и член на Иницијативата за сајбер и корпоративна безбедност и кризен менаџмент – C3I Скопје.Живееме во време на невидени технолошки напредоци, иновации и научни откритија, особено во информациските и комуникациските технологии (ИКТ), каде посебно може да се издвои имплементијат...
More

Успешно реализирана обука/дискусија на теми: Препознавање и проверка на дезинформации, Сајбер безбедност – социјален инженеринг

 На ден 18.02.2021 година со времетраење од 18.00 до 19.40 часот, се реализираше обука/дискуција на теми:Препознавање и проверка на дезинформацииСајбер безбедност - социјален инженерингОбуките се дел од активностите подржани од Метаморфозис фондацијата и Тексоуп.Активноста се одржа на ZOOM платформата, и посетеноста постојано беше од 95 до 100 слушатели, колку впрочем беше и максимумот на самата платформа.Прва обука ја реализираше проф. д-р Методи Хаџи Јанев, кој е меѓународен експерт специјали...
More

C3I започна со реализација на активностите од проектот -„Премин кон превенција: употреба на образованието за спречување на сајбер-радикализација помеѓу младите“

C3I во соработка со CRPM (Center for Research and Policy Making), започнаа со реализација на активностите во рамки на проектот Passage4Prevent: use of education to prevent youth online radicalization” -„Премин кон превенција: употреба на образованието за спречување на онлајн радикализација помеѓу младите “, за кој заедно ја креираа проектната апликација. Проектот има за цел да изгради дигитална отпорност кон онлајн радикализација помеѓу младите преку употреба на образованието во ...
More

Претставници од C3I земаа учество во IPADRAM проектот финансиран од Европската комисија – Генерален директорат за Европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош

Во период Април - Ноември 2019 година, претставници од C3I спроведоа собирање и обработка на податоци за seeKMS платформата, која е дел од резултатите од IPA DRAM (Програма за проценка и мапирање на ризици од катастрофи) проектот кој е финансиран од Европската комисија - Генерален директорат за Европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош. Конзорциумот за проектот беше составен од: Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) како Координатор; Italian Civil Protection Departme...
More