Реализирана работилница со наслов „Кон поголема онлајн писменост кај младите во Република Северна Македонија“-дел од проектот спонзориран од Канцеларијата на Конрад Аденауер Штифтунг- Скопје

Реализирана работилница со наслов „Кон поголема онлајн писменост кај младите во Република Северна Македонија“-дел од проектот спонзориран од Канцеларијата на Конрад Аденауер Штифтунг- Скопје
Денес 20.11.2020 година, претставниците од „Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративната безбедност и Кризен менаџмент - C3I во соработка со Канцеларијата на Конрад Аденауер Штифтунг виртуелно ја реализираа работилницата со наслов „Кон поголема онлајн писменост кај младите во Република Северна Mакедонија“, во која учествуваа преку 35 учесници – релвантните актери од доменот на јавниот и гр...
More

Реализирана работилница-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам““

Реализирана работилница-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам““
  На ден 02.09.2020 година, претставниците од C3I во соработка со ХОРИЗОН ЦИВИТАС, користејќи ја ЗООМ платформата, виртуелно ја реализираа работилницата-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам“  во која учествуваа преку 20 учесници - релвантните актери од доменот на јавниот и граѓанскиот сектор. Ова работилница се изведува по претходно потпишан догов...
More

Колку чинат нападите со дистрибуирани одбивања на услуги (ДОУ) т.н. DDoS attack

Колку чинат нападите со дистрибуирани одбивања на услуги (ДОУ) т.н. DDoS attack
После нападот врз веб страниците на Фондот за иновации, на две недели пред изборите и на ДИК, и ТАЈМ, на денот на изборите кај нас, мошне актуелни станаа расправите за сајбер нападот од типот на дистрибуирани одбивања на услугите (ДОУ), поретко може да се користи како превод (дистрибуирано попречување на услугите) или оригинално Distributed Denial of Services (DDoS). Од сè што почна да се пишува н...
More

HEALTHY VIDEO-CONFERENCING ENVIRONMENT OR HOW TO PREVENT DIGITAL PANDEMICS?

HEALTHY VIDEO-CONFERENCING ENVIRONMENT OR HOW TO PREVENT DIGITAL PANDEMICS?
Ljubica Pendaroska, Privacy and Data Protection Expert  Cybersecurity Europe Top50 Women Influencer 2019  Staying healthy, both offline and online remains a challenge these days. The global pandemic has radically changed the way we communicate traditionally. But it also altered our perception and experience of electronic collaboration. Or at least, should have changed! It encouraged video co...
More