Реализирана работилница со наслов „Кон поголема онлајн писменост кај младите во Република Северна Македонија“-дел од проектот спонзориран од Канцеларијата на Конрад Аденауер Штифтунг- Скопје

Денес 20.11.2020 година, претставниците од „Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративната безбедност и Кризен менаџмент - C3I во соработка со Канцеларијата на Конрад Аденауер Штифтунг виртуелно ја реализираа работилницата со наслов „Кон поголема онлајн писменост кај младите во Република Северна Mакедонија“, во која учествуваа преку 35 учесници – релвантните актери од доменот на јавниот и граѓанскиот сектор. Покрај останатото имаше претставници од Владата, Министератвото за образование и н...
More

Реализирана работилница-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам““

  На ден 02.09.2020 година, претставниците од C3I во соработка со ХОРИЗОН ЦИВИТАС, користејќи ја ЗООМ платформата, виртуелно ја реализираа работилницата-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам“  во која учествуваа преку 20 учесници - релвантните актери од доменот на јавниот и граѓанскиот сектор. Ова работилница се изведува по претходно потпишан договор со Харварад Т.Х. Чан Школата за Јавно Здравство (оригинално: „Harvard T.H. Chan School of Public ...
More

Претставници од C3I земаа учество во IPADRAM проектот финансиран од Европската комисија – Генерален директорат за Европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош

Во период Април - Ноември 2019 година, претставници од C3I спроведоа собирање и обработка на податоци за seeKMS платформата, која е дел од резултатите од IPA DRAM (Програма за проценка и мапирање на ризици од катастрофи) проектот кој е финансиран од Европската комисија - Генерален директорат за Европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош. Конзорциумот за проектот беше составен од: Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) како Координатор; Italian Civil Protection Departme...
More

Корпоративна безбедност и Корпоративен менаџмент

Процесот на глобализација, развојот на технологијата и како последица на тоа промената на социо-економските динамики значително се одрази врз структурата, темпото на работа и успехот на корпорациите (компаниите и претпријатијата). Натпреварувајќи се под либерално-демократски услови и во присуство на современи технологии во пренатрупаниот пазар побарувањето и снабдувачката  ги принудува компаниите да влегуваат во поризични подрчја, а во исто време  некои од класичните фактори и бариери како геогр...
More

Климатски промени

Намалување на ризикот од катастрофи (DRR) и адаптација на климатските промени (CCA) се две практики кои се однесуваат на справување со зголемениот ризик од катастрофи со климатските промени. DRR има за цел да го намали ризикот од природни и човечки катастрофи преку намалување на изложеноста и ранливоста на луѓето и имотот и зголемување на подготвеноста за вакви настани (UNISDR, 2017 година), додека CCA прави прилагодувања за да ги намали потенцијалните негативни влијанија од климатските промени ...
More

Хибридни закани

Свеста на C3I тимот за тоа дека живееме во ера на хибридни закани е на највисоко ниво. Многу експерти, научници и експерти од различни области ја потврдуваат новата безбедносна реалност обликувана од хибридни закани. Како резултат, термините како „хибридно војување“ или „хибридни закани“ станаа трендовски фрази што се користат за да се опише арсенал на навидум различни закани. Меѓународни организации како што се НАТО, ЕУ и до одреден степен ООН, веќе преземаат чекори за борба против хибридни зак...
More

Тероризам и насилен екстремизам

Мораме да живееме со мислата дека во следните сто години ќе има мир, но и да бидеме подготвени дека војната ќе започне утре. Оваа фраза има заеднички именител со тероризмот, предизвикувајќи страв и лична несигурност кај граѓаните, што всушност претставува нејзина непосредна цел. По терористичките напади во изминатите дваесет години, светот не може да живее мирно, без да се грижи за неговата безбедност во иднината. Освен другите безбедносни проблеми, светот се соочува со „новата нормалност“ от...
More

Електронски трансакции и перење пари

Процесите на перењето пари и финансирањето на тероризмот претставуваат проблеми кои имаат глобален карактер. Овие активности ја компромитираат стабилноста, транспарентноста и ефикасноста на финансиските системи, како на развиените земји така и на земјите во развој. Кај голем број на земји овие активности покренaa значајни прашања 4 кои се однесуваат на рано откривање, спречување и гонење. Софистицираните техники кои се користат за да се легализираат „валканите“ пари и да се финансира тероризмот ...
More

Заштита на личните податоци

Личните податоци, како компонента на правото на приватност, се нераскинливо поврзани и го определуваат идентитетот на индивидуата. Оттука, тие можат да бидат мошне „моќна алатка“ за идентификување на најразличните професионални и приватни преференции на оној кому му припаѓаат! Имено, тие „зборуваат“ за музиката што ја сакате, спортот што го практикувате, укажуваат на што трошите најголем дел од вашите пари, каква е вашата здравствена состојба, ги откриваат вашите политички уверувања и тн. Кога н...
More

Сајбер безбедност

Денес, мнозинството записи и процеси кои содржат информации и податоци поврзани со сите аспекти од нашиот секојдневен живот, почнувајќи од комуникација, бизнис, забава, здравство и др., се дел од Интернет, комуникациски мрежи и информациски системи кои доживеаа феноменален раст во последните децении. Ова го направи општеството крајно ранливо на нарушувања што можат да влијаат на правилното функционирање на ИКТ системите и да ја загрозат безбедноста и веродостојноста на овие податоци. Ситуацијата...
More