C3I започна со реализација на активностите од проектот -„Премин кон превенција: употреба на образованието за спречување на сајбер-радикализација помеѓу младите“

C3I во соработка со CRPM (Center for Research and Policy Making), започнаа со реализација на активностите во рамки на проектот Passage4Prevent: use of education to prevent youth online radicalization” -„Премин кон превенција: употреба на образованието за спречување на онлајн радикализација помеѓу младите “, за кој заедно ја креираа проектната апликација. Проектот има за цел да изгради дигитална отпорност кон онлајн радикализација помеѓу младите преку употреба на образованието во ...
More

Претставници од C3I земаа учество во IPADRAM проектот финансиран од Европската комисија – Генерален директорат за Европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош

Во период Април - Ноември 2019 година, претставници од C3I спроведоа собирање и обработка на податоци за seeKMS платформата, која е дел од резултатите од IPA DRAM (Програма за проценка и мапирање на ризици од катастрофи) проектот кој е финансиран од Европската комисија - Генерален директорат за Европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош. Конзорциумот за проектот беше составен од: Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) како Координатор; Italian Civil Protection Departme...
More

Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративнат безбедност и Кризен менаџмент – C3I дел од светската елита во глобалната иницијатива за евалуација на ефективноста во справување со насилниот екстремизам на локално рамниште

Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративна безбедност и Кризен менаџмент - C3I беше дел од работилницата која е продолжение на глобалната иницијатива за евалуација на ефективноста во справување со насилниот екстремизам на локално рамниште, предводена од тим на експерти од Школата за Јавно здравство при  Универзитетот „Харвард“, Департментот за домашна безбедност на САД, Институтот за идни студии од Шведска, а сето тоа поддржано од страна на НАТО Програмата Наука за мир и безбедност. Работи...
More

Претставници на C3I учествуваа на 38-от Регионален состанок на DPPI SEE, 16-17.04.2019, Тирана, Албанија

Една од првите активности што следеа по потпишаниот договор меѓу CIMA Research Foundation и C3Initiative за прибирање и обработка на податоци за seeKMS платформата http://seekms.dppi.info/, беше учество на 38. регионален состанок на DPPI SEE. За време на состанокот учесниците од C3I направија дополнителна координација со претставниците на CIMA, Programme for Disaster Risk Assessment and Mapping (IPA DRAM) and Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe (DPPI SEE)...
More