Реализирана работилница со наслов „Кон поголема онлајн писменост кај младите во Република Северна Македонија“-дел од проектот спонзориран од Канцеларијата на Конрад Аденауер Штифтунг- Скопје

Денес 20.11.2020 година, претставниците од „Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративната безбедност и Кризен менаџмент - C3I во соработка со Канцеларијата на Конрад Аденауер Штифтунг виртуелно ја реализираа работилницата со наслов „Кон поголема онлајн писменост кај младите во Република Северна Mакедонија“, во која учествуваа преку 35 учесници – релвантните актери од доменот на јавниот и граѓанскиот сектор. Покрај останатото имаше претставници од Владата, Министератвото за образование и н...
More

Реализирана работилница-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам““

  На ден 02.09.2020 година, претставниците од C3I во соработка со ХОРИЗОН ЦИВИТАС, користејќи ја ЗООМ платформата, виртуелно ја реализираа работилницата-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам“  во која учествуваа преку 20 учесници - релвантните актери од доменот на јавниот и граѓанскиот сектор. Ова работилница се изведува по претходно потпишан договор со Харварад Т.Х. Чан Школата за Јавно Здравство (оригинално: „Harvard T.H. Chan School of Public ...
More

HEALTHY VIDEO-CONFERENCING ENVIRONMENT OR HOW TO PREVENT DIGITAL PANDEMICS?

Ljubica Pendaroska, Privacy and Data Protection Expert  Cybersecurity Europe Top50 Women Influencer 2019  Staying healthy, both offline and online remains a challenge these days. The global pandemic has radically changed the way we communicate traditionally. But it also altered our perception and experience of electronic collaboration. Or at least, should have changed! It encouraged video conferencing as a viable way of functioning for companies and organizations in dramatically shuffled c...
More

C3I започна со реализација на активностите од проектот -„Премин кон превенција: употреба на образованието за спречување на сајбер-радикализација помеѓу младите“

C3I во соработка со CRPM (Center for Research and Policy Making), започнаа со реализација на активностите во рамки на проектот Passage4Prevent: use of education to prevent youth online radicalization” -„Премин кон превенција: употреба на образованието за спречување на онлајн радикализација помеѓу младите “, за кој заедно ја креираа проектната апликација. Проектот има за цел да изгради дигитална отпорност кон онлајн радикализација помеѓу младите преку употреба на образованието во ...
More

Претставници од C3I земаа учество во IPADRAM проектот финансиран од Европската комисија – Генерален директорат за Европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош

Во период Април - Ноември 2019 година, претставници од C3I спроведоа собирање и обработка на податоци за seeKMS платформата, која е дел од резултатите од IPA DRAM (Програма за проценка и мапирање на ризици од катастрофи) проектот кој е финансиран од Европската комисија - Генерален директорат за Европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош. Конзорциумот за проектот беше составен од: Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) како Координатор; Italian Civil Protection Departme...
More

Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративнат безбедност и Кризен менаџмент – C3I дел од светската елита во глобалната иницијатива за евалуација на ефективноста во справување со насилниот екстремизам на локално рамниште

Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративна безбедност и Кризен менаџмент - C3I беше дел од работилницата која е продолжение на глобалната иницијатива за евалуација на ефективноста во справување со насилниот екстремизам на локално рамниште, предводена од тим на експерти од Школата за Јавно здравство при  Универзитетот „Харвард“, Департментот за домашна безбедност на САД, Институтот за идни студии од Шведска, а сето тоа поддржано од страна на НАТО Програмата Наука за мир и безбедност. Работи...
More

The Co-founder of C3I Ljubica Pendaroska among the TOP 50 European Women of Influence in Cyber-security 2019

We are deeply honored to share with you the news that one of our co-founders, Ljubica Pendaroska, was awarded as one of the Top 50 European Women of Influence in Cyber security, 2019. The List was created and announced by the distinguished SC Magazine UK in cooperation with the Women in Security & Resilience Alliance (WISECRA). With the words of this prestigious list, each individual has been evaluated across a variety of vectors, such as conferences spoken at, articles and books publish...
More

Претставници на C3I учествуваа на 38-от Регионален состанок на DPPI SEE, 16-17.04.2019, Тирана, Албанија

Една од првите активности што следеа по потпишаниот договор меѓу CIMA Research Foundation и C3Initiative за прибирање и обработка на податоци за seeKMS платформата http://seekms.dppi.info/, беше учество на 38. регионален состанок на DPPI SEE. За време на состанокот учесниците од C3I направија дополнителна координација со претставниците на CIMA, Programme for Disaster Risk Assessment and Mapping (IPA DRAM) and Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe (DPPI SEE)...
More