Реализирана работилница-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам““

  На ден 02.09.2020 година, претставниците од C3I во соработка со ХОРИЗОН ЦИВИТАС, користејќи ја ЗООМ платформата, виртуелно ја реализираа работилницата-симулација на „Номинални групни техники за справувањето со насилен екстремизам“  во која учествуваа преку 20 учесници - релвантните актери од доменот на јавниот и граѓанскиот сектор. Ова работилница се изведува по претходно потпишан договор со Харварад Т.Х. Чан Школата за Јавно Здравство (оригинално: „Harvard T.H. Chan School of Public ...
More

Колку чинат нападите со дистрибуирани одбивања на услуги (ДОУ) т.н. DDoS attack

После нападот врз веб страниците на Фондот за иновации, на две недели пред изборите и на ДИК, и ТАЈМ, на денот на изборите кај нас, мошне актуелни станаа расправите за сајбер нападот од типот на дистрибуирани одбивања на услугите (ДОУ), поретко може да се користи како превод (дистрибуирано попречување на услугите) или оригинално Distributed Denial of Services (DDoS). Од сè што почна да се пишува на темата, тимот на C3I реши да даде свое видување, особено околу некои неточни, не докрај прецизно о...
More

HEALTHY VIDEO-CONFERENCING ENVIRONMENT OR HOW TO PREVENT DIGITAL PANDEMICS?

Ljubica Pendaroska, Privacy and Data Protection Expert  Cybersecurity Europe Top50 Women Influencer 2019  Staying healthy, both offline and online remains a challenge these days. The global pandemic has radically changed the way we communicate traditionally. But it also altered our perception and experience of electronic collaboration. Or at least, should have changed! It encouraged video conferencing as a viable way of functioning for companies and organizations in dramatically shuffled c...
More

C3I започна со реализација на активностите од проектот -„Премин кон превенција: употреба на образованието за спречување на сајбер-радикализација помеѓу младите“

C3I во соработка со CRPM (Center for Research and Policy Making), започнаа со реализација на активностите во рамки на проектот Passage4Prevent: use of education to prevent youth online radicalization” -„Премин кон превенција: употреба на образованието за спречување на онлајн радикализација помеѓу младите “, за кој заедно ја креираа проектната апликација. Проектот има за цел да изгради дигитална отпорност кон онлајн радикализација помеѓу младите преку употреба на образованието во ...
More